Les Tendències del packaging 2020

Les tendències en packaging estan en plena revolució.
Els consumidors aposten fortament per embalatges sostenibles i reciclables.
És l’era del consum responsable i és vital adaptar-se als nous gustos i necessitats, per arribar al teu públic objectiu.

1. Packaging sostenible: respecte pel medi ambient

Els consumidors estan preocupats pel canvi climàtic i la presència de residus plàstics en el nostre entorn.
Triar materials naturals que, a més d’ecològics, sumin valor al teu producte.

2. L’atracció del Packaging

El packaging és el primer element de comunicació de la marca o producte.
Amb només veure l’estoig o caixa el consumidor ja pot percebre la filosofia de la marca.

3. Packaging personalitzat amb caràcter propi

L’aposta per aconseguir major visibilitat a la marca / producte està en la personalització, ja sigui en dissenys, formes o composicions creatives per aconseguir reconeixement en el mercat.

4. Producte visible

Les solucions de packaging que permeten veure el producte a simple vista, tenen més èxit i és una aposta guanyadora.

5. Packaging a mida

Concretar molt bé les dimensions del packaging, per ajustar-lo a les proporcions del producte, aprofitar al màxim l’espai i el material. Millor rendiment en el procés de fabricació del packaging, embalatge, transport i enviament.

El resultat de les tendències en packaging per al 2020 té un fort component ètic, tecnològic i mediambiental. Això obre un nou món de possibilitats i oportunitats que hem d’aprofitar.
En Packplek oferim assessorament tant en el procés de disseny com en la fabricació de el packaging.